Rozwinięcie Firmy z Wykorzystaniem Kancelarii Frankowej- Korzyści i Wskazówki

Czym jest przewalutowanie kredytu?

Przewalutowanie kredytu frankowego to ważny proces dla osób posiadających zobowiązania w tej walucie, który polega na zmianie waluty zadłużenia z franków szwajcarskich (CHF) na złotówki (PLN). Proces ten odbywa się na podstawie kursu obowiązującego w dniu podpisania aneksu do umowy kredytowej. Zmiana ta zazwyczaj prowadzi do wzrostu oprocentowania z powodu zmiany wskaźnika z LIBOR (lub SARON) na WIBOR.

Korzyści i Ryzyka Przewalutowania

  1. Zmniejszenie Ryzyka Walutowego: Przewalutowanie ogranicza ryzyko związane ze zmianami kursu walutowego.
  2. Wysokie Oprocentowanie: Wada przewalutowania polega na zwykle wyższym oprocentowaniu, które oparte jest na stawce WIBOR.
  3. Zmiana Salda Kredytu: Saldo kredytu jest przeliczane po kursie z dnia przewalutowania, co może być niekorzystne przy wysokim kursie franka.

Alternatywy dla Przewalutowania

Alternatywą dla przewalutowania jest odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu. Odfrankowienie polega na usunięciu klauzul indeksacyjnych, co przekształca kredyt frankowy w złotówkowy, z zachowaniem niskiego oprocentowania opartego na stopie LIBOR/SARON. Unieważnienie umowy kredytu frankowego przez sąd może skutkować zwrotem środków wpłaconych do banku oraz początkowego kapitału.

Proces Sądowy

W przypadku decyzji o drodze sądowej, kredytobiorcy często uzyskują korzystne rozstrzygnięcia. Sądy w większości przypadków stają po stronie kredytobiorców, orzekając o nieważności umowy frankowej lub odfrankowieniu kredytu. Wyroki te są korzystne dla kredytobiorców.

Wnioski

Decyzja o przewalutowaniu kredytu frankowego wymaga dokładnej analizy indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Należy rozważyć zarówno aktualny kurs CHF, jak i przyszłe oprocentowanie kredytu. Z powodu możliwych negatywnych konsekwencji finansowych związanych z przewalutowaniem, wiele osób decyduje się na szukanie pomocy prawnej w kancelariach specjalizujących się w problematyce kredytów frankowych, aby zbadać możliwość odfrankowienia lub unieważnienia umowy kredytowej.